kids

بازی بزرگترین جلوه حیات دوره کودکی است و بهترین وسیله برای رشد و شکوفایی احساسات کودک و شایسته ترین راه برای پرورش هیجانها و عواطف است
در این میان اسباب بازی نیز به عنوان ابزاری در رشد و تحول کودکان ، ضمن تاثیرات شگرف تربیتی ، تصورات کودکان را گسترش داده ، توان خلاقیت آنها را توسعه می دهد و امکان غنای تجارب زندگی را برای او فراهم می سازد.

نقش بازی در رشد اجتماعی کودک

اسباب بازی موجب ارتباط کودک با محیط بیرون می شود و دنیای اجتماعی او را گسترش می دهد. موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت می شود وهمکاری، همیاری و مشارکت کودک توسعه می یابد. با رعایت اصول و مقررات آشنا می شود و همانند سازی با بزرگسالان را می آموزد. با مفهوم سلسله مراتب آشنا شده و آنرا رعایت می کند. قدرت ابراز وجود پیدا می کند و از ترس، کمرویی و خجالت بیهوده رها می شود.

نقش بازی در رشد عاطفی کودک

اسباب بازی نیاز به برتری جویی را در کودکان ارضا می کند. موجب ابراز احساسات، عواطف، ترس ها و تردیدها، مهر و محبت، خشم و کینه و نگرانی ها شده و تمایل به جنگجویی و ستیزه گری را کم می کند.

نقش بازی در رشد جسمی کودک

اسباب بازی موجب رشد هماهنگ دستگاهها و اعضای مختلف بدن می شود. باعث تقویت حواس کودک شده و نیرو و انرژی بدن را به بهترین شکل مصرف می کند و کودک به توانمندی های فکری و بدنی خود آگاهی پیدا می کند.

نقش بازی در رشد ذهنی کودک

اسباب بازی در یادگیری زبان نقش بسزایی داشته و در رشد هوشی کودک بسیار مؤثر است. با مفاهیم ساخت، فضا و شکل آشنا می شــود و رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت می شود. موقعیت استفاده از قوه تخیل در کودک به وجود می آید و زمینه بهتری برای تفکر فراهم میکند.

اسباب بازی موجب رشد هماهنگ دستگاهها و اعضای مختلف بدن می شود باعث تقویت حواس کودک می شده و نیرو و انرژی بدن را به بهتـــرین شکل مصرف می کند و کودک به توانمندی های فکری و بدنی خود آگاهی پیدا میکند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما نشان داده نخواهد شد. فیلدهای ضروری با * علامت گذاری شده‌اند.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

پاک سازی فرمارسال